www.laikasnamams.ltDuomenų apsauga
Prekių kategorijos
Turite klausimų?
Duomenų apsauga

DUOMENŲ APSAUGA

Jūsų pateikti mums duomenys - saugūs!

Mūsų įmonė yra įregistruota vartotojų duomenų valdytoju Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje. Duomenų valdytojo identifikavimo kodas P5786. Ką tai reiškia?- Tai reiškia, jog www.laikasnamams.lt administruojanti įmonė (LN trade, MB) laikosi duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.
Be to, visi Pirkėjų suvedami su užsakymu susiję duomenys mūsų elektroninėje parduotuvėje yra šifruojami.
www.laikasnamams.lt įdiegtas Comodo Positive SSL sertifikatas. Naudojant SSL sertifikatą tarp lankytojo naršyklės ir serverio siunčiama informacija yra šifruojama, todėl Jūs galite būti garantuoti, jog informacija nepateks tretiesiems asmenims.


Platesnė informacija apie duomenų apsaugą
 

1. Visi Pardavėjo renkami duomenys apie Pirkėją yra skirti tik tinkamam užsakymo įgyvendinimui.
2. Visi Pirkėjų vedami duomenys yra šifruojami, taip užtikrinama, jog Pirkėjų duomenys nepatektų tretiesiems asmenims.
3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
4.  Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Pirkėjo duomenų su prekės pirkimu bei pristatymu nesusijusiems asmenims.
5.  Pardavėjas įsipareigoja klientų asmeninius duomenis tvarkyti taip kaip nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
6. Pardavėjas įsipareigoja naudoti Pirkėjų duomenis tik prekės pristatymo bei kitų įsipareigojimų įgyvendinimui užtikrinti, bei, jei pirkėjas pageidauja, tai lizingo bendrovių sutarčių sudarymui.
7. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Pirkėjo duomenų su prekės pirkimu bei pristatymu nesusijusiems asmenims, išskyrus LR įstatymuose numatytas aplinkybes. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, tai jis gali padaryti kreipdamasis į Pardavėją el. paštu info@laikasnamams.lt
8. Pirkėjų asmens duomenys yra tvarkomi priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo ar jų neteisėto panaudojimo. Užsakymo metu pirkėjų pateikiami duomenys apsaugomi, nes tarp lankytojo naršyklės ir serverio siunčiama informacija yra šifruojama. Pirkėjų pateikti duomenys Pardavėjo duomenų bazėje saugomi 2 (dvejus) metus.
9. Pirkėjas turi teisę keisti savo registracijos metu pateiktus duomenis. Pasikeitus Pirkėjo asmeniniams duomenims, kurie gali įtakoti Pardavėjo tinkamą pareigų įvykdymą, Pirkėjas turi atnaujinti savo asmens duomenis Pardavėjo duomenų bazėje. Duomenys taisomi paspaudus skiltį "mano duomenys".
10. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą.