Sklandžiam aptarnavimo internetu proceso užtikrinimui "LaikasNamams" svetainėje naudojame slapukus. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą- Duomenų apsauga ir Privatumo politika

Suprantu
Prekių kategorijos
Turite klausimų?
Taisyklės

1.        Bendrosios nuostatos

1.1.      Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.laikasnamams.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau e-parduotuvė) susijusios nuostatos.
Pirkėjas- tai 1.3 punkte nurodytus kriterijus atitinkantis fizinis arba juridinis asmuo. Pardavėjas- tai įmonė LN trade, MB, veikianti pagal Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos įstatymus. Pirkėjui susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš sutinku su taisyklėmis, bei Prekių grąžinimas“, šis dokumentas tampa juridiškai privalomu.
1.2.      Elektroninės parduotuvės „Laikasnamams.lt“ prekyba vykdoma Lietuvoje bei likusioje Europos Sąjungos teritorijoje.
1.3.      Patvirtinęs, jog susipažino ir sutinka su šiomis taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, jog jis yra:
     1.3.1.    veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
     1.3.2.   nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
     1.3.3.     juridinis asmuo;
     1.3.4.    aukščiau nurodytų asmenų įgaliotas atstovas.
1.4.     Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.1. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi e-parduotuvėje jo užsakymo įvykdymo bei Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
1.5.      Nepatvirtinęs, šių taisyklių asmuo pirkti e-parduotuvėje negali.

2.        Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1.       Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es), nurodęs vardą bei pavardę, pristatymo adresą bei kitus būtinus kontaktinius duomenis bei pasirinkęs apmokėjimo būdą ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinkite užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
2.2.       Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „Laikasnamams.lt“ duomenų bazėje.

3.        Pirkėjo teisės

3.1.       Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šių Taisyklių 1.3. punktu bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2.      Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės įsigijimo dienos, vadovaujantis 2011 m. gruodžio 23 d. LR Ūkio ministro įsakymu "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m rugpjūčio 17 d. įsakymo nr. 258 Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo pakeitimo" bei Eurpos sąjungos Vartotojų teisių direktyvos (2011/83/ES) reikalavimais dėl vartotojų teisių apsaugos.

3.3.      Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo naudojama ir sugadinta ir jei iš esmės nepasikeitė prekės arba pakuotės išvaizda bei kitais 3.2 punkte nurodytame įstatyme numatytais atvejais.

4.        Pirkėjo pareigos

4.1.      Pirkėjas privalo priimti jo užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą, išskyrus tuos atvejus, kai prekė pristatoma apgadinta.
4.2.     Jeigu pasikeičia e-parduotuvėje užsiregistravusio Pirkėjo duomenys, kuriuos jis pateikia registruodamasis, tai jis privalo juos atnaujinti prieš atlikdamas kitą pirkimą.
4.3.      Jei Pirkėjas pasirinko už prekes atsiskaityti mokant pavedimu, jis privalo už prekes apmokėti per 24 val. nuo mygtuko „Patvirtinkite užsakymąi“ paspaudimo. Jei per 24 val. apmokėjimas negaunamas, tai Pardavėjas gali laikyti, jog Pirkėjas atsisakė sutarties.
4.4.      Pirkėjas, naudodamasis „Laikasnamams.lt“ e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių.

5.        Pardavėjo teisės

5.1.  Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas, apie tai informuodamas elektroninėje parduotuvėje www.laikasnamams.lt.
5.2.     Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus.
5.3.      Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo, tačiau užtikrina, užsisakiusių prekes Pirkėjų teises, gauti prekę už kurią sumokėjo.
5.4.      Pardavėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6.        Pardavėjo įsipareigojimai

6.1.     Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas, kurios nuo jo priklauso, tam kad Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2.      Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą nurodytu adresu, nebent su Pirkėju sutariama kitaip.
6.3.     Pardavėjas, esant svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, per 10 kalendorinių dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
6.4.     Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Pirkėjo duomenų, su prekės pirkimu bei pristatymu neusijusiems asmenims.
6.5.    Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.2. punkte nurodytų teisės aktų numatyta teise ir esant 3.3. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

7.        Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

7.1.      Prekių kainos e-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais.
7.2.      Pirkėjas už prekes atsiskaito vienu iš žemiau nurodytų būdų:
     7.2.1.    Apmokėjimas banko pavedimu, – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, gavęs užsakymo patvirtinimą perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą.
    7.2.2.    Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.
      7.2.3.     Mokilizingu- pirkėjas įsigyja prekes lizingu, išperkamosios nuomos sutartis sudaroma elektroniniu būdu, po užsakymo patvirtinimo laikasnamams.lt elektroninėje parduotuvėje nukreipiant pirkėją į mokilizingo savitarnos svetainę, kurioje Pirkėjas suveda visus reikiamus duomenis, save identifikuoja pervesdamas 1 cnt į mokilizingo sąskaitą, bei sudaro išperkamosios nuomos sutartį.
     7.2.4.       Nuspaudus tinkamiausio banko logotipą krepšelyje- tai apmokėjimas per tiesioginę banklink sąsaja, kuri įvykdoma naudojantis  Paysera tiesioginėmis sąsajomis su bankais.
7.3.     Pasirinkus atsiskaityti išankstinio apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti iš anksto. Tik gavus apmokėjimą pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti pristatymo terminas.
7.4.       Apmokėti grynais pinigais galima tik tokiu atveju, jei užsakomų prekių suma neviršija 868,86 EUR (3000 Lt).
7.5.       Įsigydamas prekes pirkėjas gali pasinaudoti sukauptais lojalumo pinigais, kuriais gali atsiskaityti iki 10 % įsigyjamos prekės vertės. 1 lojalumo pinigas lygus 1 Eur. Lojalumo pinigai gaunami įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Lojalumo pinigai suteikiami, tik už prekes atsiskaičiusiems pirkėjams.

8.        Prekių pristatymas

8.1.       Prekės pristatomos tiesiogiai Pardavėjo arba pasinaudojus kurjerio bendrovės paslaugomis.
8.2.    Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-7 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos. Šis terminas yra preliminarus, be to netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
8.3.     Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.4.      Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.
8.5.       Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė atitinka pirkimo- pardavimo sutarties sąlygas.
8.6.    Prekes pristačius Pirkėjo anketoje nurodytu adresu, prekės perduodamos Pirkėjui arba, jei Pirkėjo nėra, asmeniui esančiam (rastam) Pirkėjo nurodytu adresu. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip dvi dienos po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju, Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu.
8.7.     Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
8.8.       Prekių pristatymas, numatytomis sąlygomis vykdomas visoje Lietuvoje, išskyrus Kuršių Neriją. Pristatymas į Kuršių Neriją papildomai kainuoja 22 Eur (75,96 Lt.
8.9.       Atlikęs užsakymą, Pirkėjas prekes nemokamai gali atsiimti pats LN Trade ofise adresu Taikos pr. 141-300 kab. Kiti prekių pristatymo įkainiai nurodyti informacijos kategorijoje pristatymas.
8.10.     Prekės sveriančios daugiau kaip 30 kg arba prekės didesnių gabaritų nei 1 m į ilgį, 1 m į plotį ir 0,3 m į gylį, pristatomos iki užsakyme nurodyto adreso. Šių prekių užnešimu į gyvenamąsias patalpas rūpinasi Pirkėjas, nebent užsakymo metu už papildomą mokestį jis užsakė užnešimo paslaugą. Šios paslaugos užsakymo sąlygos bei įkainiai nurodyti informacijos kategorijoje pristatymas.

 9.        Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1.      Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Grąžinant būtina pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kurią gaunate su preke, užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą. Prekių grąžinimo formą rasite čia.
9.2.      Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi eičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2011 m. gruodžio 23 d. LR Ūkio ministro įsakymu "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m rugpjūčio 17 d. įsakymo nr. 258 Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo pakeitimo" patvirtintomis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
9.3.   Apie numatomą prekės grąžinimą pirkėjas privalo informuoti pardavėją elektroniniu paštu uzsakymai@laikasnamams.lt dieną prieš prekės grąžinimą. Grąžinant įsigytą prekę, už jos sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.
9.4.      Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
9.5.      Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.
9.6.      Pretenzijos dėl prekės pažeidimų transportuojant turi būti pateikiamos kurjerių įmonės darbuotojui siuntos gavimo momentu.

10.    Atsakomybė

10.1.    Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
10.2.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.3.      Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
10.4.     Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
10.5.     Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
10.6.     Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Pirkėjo duomenų su prekės pirkimu bei pristatymu nesusijusiems asmenims.
10.7.     Pardavėjas įsipareigoja klientų asmeninius duomenis tvarkyti taip kaip nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
10.8.    Pardavėjas įsipareigoja naudoti Pirkėjų duomenis tik prekės pristatymo bei kitų įsipareigojimų įgyvendinimui užtikrinti bei, jei pirkėjas pageidauja, tai lizingo bendrovių sutarčių sudarymui.
10.9.   Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Pirkėjo duomenų su prekės pirkimu bei pristatymu nesusijusiems asmenims, išskyrus LR įstatymuose numatytas aplinkybes. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, tai jis gali padaryti kreipdamasis į Pardavėją el. paštu info@laikasnamams.lt
10.10.   Pirkėjų asmens duomenys yra tvarkomi priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo ar jų neteisėto panaudojimo. Užsakymo metu pirkėjų pateikiami duomenys apsaugomi, nes tarp lankytojo naršyklės ir serverio siunčiama informacija yra šifruojama. Pirkėjų pateikti duomenys Pardavėjo duomenų bazėje saugomi 2 (dvejus) metus.
10.11.   Pirkėjas turi teisę keisti savo registracijos metu pateiktus duomenis. Pasikeitus Pirkėjo asmeniniams duomenims, kurie gali įtakoti Pardavėjo tinkamą pareigų įvykdymą, Pirkėjas privalo atnaujinti savo asmens duomenis Pardavėjo duomenų bazėje. Duomenys taisomi paspaudus skiltį "mano duomenys".
10.12.   Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą.  Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
10.13.   Platesnė asmens duomenų saugumą elektroninėje parduotuvėje reglamentuojanti informacija pateikiama skiltyje  "Duomenų apsauga".

11.    Informacijos siuntimas

11.1.       Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2.      Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu.

12.    Baigiamosios nuostatos

12.1.   Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
12.2.   Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
12.3.   Esant poreikiui, prašymą/skundą dėl mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, LT01402 Vilnius arba el. paštu tarnyba@vvtat.lt, tel. 8-5-2626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr